Vuokrausehdot

Pyydä tarjous

Vuokrausehdot 2020 -

Katso/lataa tästä muistilista jos olet jo vuokrannut tilan!

 1. Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika.
  1. Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti yksi tai useampi seuraavista: Kytäjän Juhlatilan navettarakennus, aittarakennus, juhlateltta, päämökki, rantasauna + palju. Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen käyttöön. Vuokraajan käytettävissä ovat kaikki tiloissa olevat kodinkoneet, av- ja musiikkilaitteet ja ja muut kalusteet. Varastoissa olevat tavarat ja tarvikkeet eivät ole vuokraajan käytettävissä.
  2. Vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti.
  3. Vuokrauskohde sisältää aina ympäröivän piha-alueen käytön joka on esitelty tutustumisen yhteydessä.
 1. Juhlatilan navettarakennuksen varaaminen, maksaminen ja peruutusehdot yli 2,5 h kestävissä tilaisuuksissa
 1. Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään viipymättä varausmaksulasku 397 €. Varauslaskun maksaminen vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on 7 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, kolme kuukautta (1-3 kk) ennen tapahtumaa. Loppumaksulaskun maksuaika on 14 vuorokautta. Lähempänä kuin 180 vrk:tta tilaisuuden toteutusajankohtaa tehdyt varaukset laskutetaan kertalaskuna (koko varauksen hinta) välittömästi varauksen jälkeen.
 2. Jos tilaisuuden toteutusajankohta on kuukauden (1 kk) kuluessa varauksentekohetkestä maksetaan varausmaksu ja loppusumma kerralla. Laskutus tehdään heti varauksen jälkeen.
 3. Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen yhdeksän kuukautta (9 kk) ennen tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu palautetaan. Lähempänä kuin yhdeksän kuukautta (9 kk:tta) ennen tilaisuutta tehdyt peruutukset eivät oikeuta varausmaksun takaisinmaksuun. Peruutuksen tapahtuessa seitsemän vuorokautta (7 vrk) tai lähempänä sovittua vuokrauksen ajankohtaa veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.
 4. Ylivoimaisista esteistä kuten, vesivahinko, ilkivalta, tulipalo, myrskyn aiheuttamat tuhot jne. Vuokranantaja voi perua varauksen ennen sen alkua ja ei ole korvausvelvollinen tästä aiheutuneista kuluista. Vuokraajalle korvataan täysimääräisesti maksamansa summa takaisin.
 1. Avain
  1. Avain luovutetaan sopimuksen mukaan. Avaimen palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan loppuun mennessä.  Hävinneestä avaimesta perimme 300 €:n korvauksen.
 1. Vahingot ja siivous
  1. Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.
  2. Vuokraajan vastuulla on huolehtia tilojen loppusiivouksesta, ellei loppusiivousta ole tilattu etukäteen lisäpalveluna. Loppusiivouksesta voi pyytää tarjouksen esim. [email protected] tai [email protected] Loppusiivouksen laiminlyönnistä veloitamme 500 € (sis. alv.). Vuokraajan tulee ehdottomasti viedä pois kaikki tiloihin tuomansa tarvikkeet, koristeet, somisteet, tölkit ja pullot jne. periaatteella ”mitä tuot, viet pois”. Eri tilojen (mm. wc:t, viinitupa jne.) loppusiivous tapahtuu niihin tarkoitetuilla välineillä ja loppusiivousohjeita noudattaen. Myös keittiötilojen siistiminen kuuluu vuokraajalle, jos pitopalvelu ei ole tehnyt sitä kokonaan. Kaikkien tilojen loppusiivousohjeet löytyvät juhlatilan siivouskomerosta, keittiöstä sekä päämökistä.
  3. Tilojen ulko-ovien läheisyydessä ja sisätiloissa olevien jälkien (esim. rikkoutuneet pullot, roskat, oksennus tai tupakantumpit) siivoamisesta veloitamme toteutuneiden suorien kustannusten lisäksi 80 €/h korvauksen.
 1. Järjestys ja turvallisuus
  1. Avotulen, tuikkujen, kynttilöiden, roihujen ja muiden vastaavien polttaminen rakennuksen sisällä on kielletty. Ulkokynttilät tulee sijoittaa vähintään 2 m päähän rakenteista ja rakennusten seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa rakennuksille, kasvillisuudelle tai irtaimistolle.
  2. Vuokralainen ei saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Rikkoutuneista rakenteista tai kalustosta sekä ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan vuokralaista erikseen.
  3. Kytäjän Juhlatilan valtuuttamalla edustajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli näitä vuokraehtoja ei noudateta. Tällaisessa tapauksessa vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle tai palauttamaan tilavuokraa tai osaa siitä.
  4. Tupakointi on kaikissa sisätiloissa kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla alueella Juhlatilan pihalla siten, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa.
  5. Vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.
  6. Vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä.
  7. Kun vuokraajan tilaisuuteen osallistuu enemmän kuin 50 hlöä, tulee vuokraajan kirjallisesti nimetä kaksi vastuuhenkilöä, jotka tulevat ennen tilaisuutta tutustumaan turvallisuuteen ja järjestykseen yms. liittyviin asioihin.
  8. Vuokralainen huolehtii ja vastaa että ajoneuvonsa ovat pysäköityinä niille varatuille paikoilla tai alueen sisäpuolelle.
  9. Kytäjän Juhlatila ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin, eläinten tai muiden hyönteisten aiheuttamiin häiriöihin.
  10. Ajoneuvoja ei saa pysäköidä tien varteen, vaan pysäköinti ainoastaan pysäköintialueille tai Kytäjän Juhlatilan pihalle. Ympäristön pelloilla liikkuminen/viljojen tallominen on ehdottomasti kielletty ja sen rikkomisesta seuraa 150 € korvaus maanomistajalle. Vain maanomistajan luvalla sallittua mennä pellolle, Kytäjän Juhlatila ei ole viljapeltojen maanomistaja.
 1. Musiikki ja ääni
  1. Sovitun vuokra-ajan lisäksi tilaisuuden kestolle ei ole varsinaista aikarajaa, mutta kaikki juhlatilan yläkerran ovet on pidettävä suljettuina (ei lukittuina) klo 22.00 alkaen ja aina mahdollisen ulkopuolisen esiintyjän/orkesterin esiintyessä live-musiikin tulisi loppua klo. 22.00 mennessä. Juhlatilalla on oma äänentoisto jota on mahdollista käyttää tämän jälkeen. Klo 22.00 jälkeen myös mahdollisen musiikin voimakkuutta tulee tarkastaa sellaiseksi ettei se aiheuta suurta meluhaittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille. Musiikin ylärajalle on asetettu maksimitaso jota tulee kunnioittaa erityisesti klo: 22.00 jälkeen. Juhlatilan yläkerrassa on desibelimittari jonka toiminta käydään läpi avainten luovutuksen yhteydessä. Desibelirajan noudattaminen on tilanvuokraajan vastuulla ja tämän laiminlyönti voi ehtojen mukaisesti aiheuttaa juhlien ennenaikaisen päättymisen.
 1. Viranomaisten luvat
  1. Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista muista mahdollisista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, mitkä aiheutuvat viranomaisten suositusten laiminlyönneistä. Vuokralaisen tulee noudattaa kokoontumishuoneistoluvan ehtoja mm. henkilöiden enimmäismäärän osalta. Juhlatilan navettarakennuksessa henkilöiden enimmäismääräksi on asetettu 100 hlöä.

Pidätämme oikeudet juhlatilan ehtojen muutoksiin.